Make your own free website on Tripod.com

 

Niova lasy i
SEHATRA KATOLIKA ETO CANADA
change d'adresse. 

Vous allez être redirigé automatiquement vers :

http://sehatrakatolika.homily-service.net
Io indray izany ny adiresy vaovao

 

Dia faly manpiantrano anao ny FIANGONANA KATOLIKA MALAGASY ETO CANADA ary mirary koa raha mirary ny ahitanao ny soa eto amin'ity Sehatra ity. Ho hitanao ato ireo fampianarana isan-karazany izay efa nampangeteheta anao hatry ny ela. Ho hitanao ato koa ireo vaovaom-piangonana izan-karazany, ny vaovaom-pirenena, ny hevitra tera-bary, ny kolotsaina, ny fialam-boly sns... izany hoe ny mahasoa sy ny mahafinaritra rehetra e ! Ny mpiandraikitra.
Bienvenue sur le site de la Communauté Catholique Malgache de Montréal.

Ce site, à vocation culturelle et apolitique, est destiné à être un instrument d'information, de bulletin de liaison, et d'éducation chrétienne. Les rubriques s'étendront aux cultures et valeurs malgaches ainsi qu'à bien d'autres informations utiles pour la vie de la communauté malgache qui a choisi le Canada comme pays d'adoption.


Sehatra Katolika
Comité de rédaction et webmaster.